“น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ”

พิมพ์

“น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ”
วันที่ 23 ต.ค.61 เวลา 08.00 น. นายมงคล หมื่นอภัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ และคณะผู้บริหาร นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลน้ำดิบ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช โดยมีนายยงยุทธ สุขศิริ นายอำเภอป่าซาง เป็นประธานในพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

"Get the Flash Player" "to see this gallery."