“ร้านค้าปลอดโฟม”

พิมพ์

วันที่ 9-11 กรกฎาคม 2561 นายมงคล หมื่นอภัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ มอบหมายให้ นายทอง มูลรัตน์ รองนายก อบต.น้ำดิบ และนางสาววิมลรัตน์ อุนจะนำ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ร่วมกับ สมาชิกสภา อบต.น้ำดิบ มอบป้าย “ร้านค้าปลอดโฟม” ให้กับผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร ที่เข้าร่วมโครงการ “ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)” ที่ได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับทาง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ซึ่งทางผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และพร้อมที่จะดำเนินการตามนโยบายของจังหวัดลำพูน “ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)”

"Get the Flash Player" "to see this gallery."