“ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า”

พิมพ์

วันที่ 19 ถึง 23 มี.ค.61 นายมงคล หมื่นอภัย นายก องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ ได้มอบหมายให้ งานสาธารณสุข อบต.น้ำดิบ ร่วมกับ สนง.ปศุสัตว์อำเภอป่าซาง ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ ม.4,ม.8,ม.12,ม.13,ม.1,ม.14,ม.10,ม.11,ม.5,ม.9 ตำบลน้ำดิบ ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 ซึ่งมีกำหนดฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 17 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลน้ำดิบ ระหว่างวันที่ 19 ถึง 29 มีนาคม 2561

"Get the Flash Player" "to see this gallery."