“ประชุมขับเคลื่อน ไทยนิยม ยั่งยืน”

พิมพ์

วันที่ 12 มี.ค. 61 เวลา 13.00 น. นายมงคล หมื่นอภัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” และปรึกษาข้อราชการต่างๆ โดยมี นายกำธร เนตรผาบ รองนายก อบจ.ลำพูน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประธานกองทุนหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลน้ำดิบ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภา อบต.น้ำดิบ

"Get the Flash Player" "to see this gallery."